خاطره و استمرار، شاه کلیدی در نقد ادبی

مطلب زیر بخش عمدۀ مقاله ای است که سالها پیش برای سایت محمود فلکی در تحلیل رمانش به اسم «سایه ها» نوشتم. نقل آن در اینجا به علت اهمیت کلیدی آن برای کار ادبی خودم است و دوم اینکه در نوشته هایی که به مرور در این سایت آنلاین می شوند جاهای فراوانی به مقولۀ... به خواندن ادامه دهید →

WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑