خاطره و استمرار، شاه کلیدی در نقد ادبی

مطلب زیر بخش عمدۀ مقاله ای است که سالها پیش برای سایت محمود فلکی در تحلیل رمانش به اسم «سایه ها» نوشتم. نقل آن در اینجا به علت اهمیت کلیدی آن برای کار ادبی خودم است و دوم اینکه در نوشته هایی که به مرور در این سایت آنلاین می شوند جاهای فراوانی به مقولۀ... به خواندن ادامه دهید →

نوشتهٔ ویژه

حکایتی کوتاه با منشاء افغانی

سربازها وارد روستائی کوچک و بی دفاع شدند که مردهایش بیرون از آنجا به کار مشغول بودند. هر سرباز زنی را به گوشه ای برد و به او تجاوز کرد. اما یکی از زنها توانست با مقاومت در مقابل سرباز او را بکشد و سرش را ببرد. وقتی سربازها فرار کردند، زنها هم با گریه... به خواندن ادامه دهید →

از ایران با عشق

شانزده داستان این مجموعه طی سالهای مختلف از 1989 تا 2017 نوشته شده اند و بیشتر آنها مرتبط با زندگی و تجربیات ایرانی ها در دانمارک است. فعلاً تنها نکتۀ گفتنی در مورد مجموعه این است که هر داستان آن دارای زاویۀ دیدی خاص و متناسب با موضوعش است. یادم نیست زمانی از کدام نویسنده... به خواندن ادامه دهید →

دو مسلمان در محضر کی یرکه گود

با عنوان فرعی: رمان فلسفی به شیوۀ کی یرکه گود. برای انتشار این کتاب اول به فکر ناشری ایرانی در داخل بودم. اما بعد از ارسال چند قطعۀ کوتاه از آن برای او جوابی نیامد و چند ناشر دیگر هم ایمیل های مرا بی جواب گذاشتند. این بود که دیگر با هیچ ناشر داخلی تماس... به خواندن ادامه دهید →

روزی روزگاری در دانمارک

سال 2007 وقتی «روزی روزگاری در دانمارک» را منتشر کردم، دوستی که همیشه با هم صحبت موسیقی کلاسیک داشتیم و قبلاً «سرخ و سفید» را به سمفونی های گوستاو مالر تشبیه می کرد، گفت رمان دومت شبیه کارهای شوستاکوویچ است! من از شنیدن این خوشحال شدم، چون خودم هم موقع نوشتن آن به «آهنگش» توجه... به خواندن ادامه دهید →

سرخ و سفید

رمان «سرخ و سفید» را در سال 2001 بعد از نزدیک به دو سال کار روزانه با سرمایۀ خودم در 200 نسخه منتشر کردم. رمانی در بیش از 600 صفحه، و به قول دانمارکی ها «خشتی»، که خودم آن را با زرنگار تایپ و صفحه بندی کردم و چاپچی دانمارکی پیشنهاد کرد به صورت دوخته... به خواندن ادامه دهید →

WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑