خاطره و استمرار، شاه کلیدی در نقد ادبی

مطلب زیر بخش عمدۀ مقاله ای است که سالها پیش برای سایت محمود فلکی در تحلیل رمانش به اسم «سایه ها» نوشتم. نقل آن در اینجا به علت اهمیت کلیدی آن برای کار ادبی خودم است و دوم اینکه در نوشته هایی که به مرور در این سایت آنلاین می شوند جاهای فراوانی به مقولۀ... Continue Reading →

Featured post

حکایتی کوتاه با منشاء افغانی

سربازها وارد روستائی کوچک و بی دفاع شدند که مردهایش بیرون از آنجا به کار مشغول بودند. هر سرباز زنی را به گوشه ای برد و به او تجاوز کرد. اما یکی از زنها توانست با مقاومت در مقابل سرباز او را بکشد و سرش را ببرد. وقتی سربازها فرار کردند، زنها هم با گریه... Continue Reading →

از ایران با عشق

شانزده داستان این مجموعه طی سالهای مختلف از 1989 تا 2017 نوشته شده اند و بیشتر آنها مرتبط با زندگی و تجربیات ایرانی ها در دانمارک است. فعلاً تنها نکتۀ گفتنی در مورد مجموعه این است که هر داستان آن دارای زاویۀ دیدی خاص و متناسب با موضوعش است. یادم نیست زمانی از کدام نویسنده... Continue Reading →

دو مسلمان در محضر کی یرکه گود

با عنوان فرعی: رمان فلسفی به شیوۀ کی یرکه گود. برای انتشار این کتاب اول به فکر ناشری ایرانی در داخل بودم. اما بعد از ارسال چند قطعۀ کوتاه از آن برای او جوابی نیامد و چند ناشر دیگر هم ایمیل های مرا بی جواب گذاشتند. این بود که دیگر با هیچ ناشر داخلی تماس... Continue Reading →

روزی روزگاری در دانمارک

سال 2007 وقتی «روزی روزگاری در دانمارک» را منتشر کردم، دوستی که همیشه با هم صحبت موسیقی کلاسیک داشتیم و قبلاً «سرخ و سفید» را به سمفونی های گوستاو مالر تشبیه می کرد، گفت رمان دومت شبیه کارهای شوستاکوویچ است! من از شنیدن این خوشحال شدم، چون خودم هم موقع نوشتن آن به «آهنگش» توجه... Continue Reading →

سرخ و سفید

رمان «سرخ و سفید» را در سال 2001 بعد از نزدیک به دو سال کار روزانه با سرمایۀ خودم در 200 نسخه منتشر کردم. رمانی در بیش از 600 صفحه، و به قول دانمارکی ها «خشتی»، که خودم آن را با زرنگار تایپ و صفحه بندی کردم و چاپچی دانمارکی پیشنهاد کرد به صورت دوخته... Continue Reading →

ساده و روشن

سالها پیش وقتی تازه «سرخ و سفید» را منتشر کرده بودم بعضی از کسانی که نظرشان در مورد آن را از من پنهان نمی کردند، می گفتند چرا زبان رمان اینقدر ساده و روزمره و حتی ژورنالیستی است، و چرا اصلاً سبک و سیاق آن رئالیستی است و نه مثلاً سوررئالیستی! من جوابهایی می دادم... Continue Reading →

WordPress.com.

بالا ↑